De wet AVG

De wet AVG

Ook onze vereniging moet voldoen aan de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De AVG is een nieuwe wet die strenge(re) regels bevat voor het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Een wet dus die beoogt de privacy van personen te beschermen. Dat is een goede zaak, maar ook een complexe zaak in een tijd waarin persoonsgegevens digitaal gemakkelijk worden uitgewisseld en opgeslagen (denk bijv. aan sociale media). Alle organisaties, ook verenigingen en dus ook de NKBV 50 Plus, moeten aan deze wet (gaan) voldoen.

NKBV 50Plus heeft de AVG toegepast, je vindt meer info in onderaan de homepage bij Privacyreglement.