Nieuws over onze activiteiten

Nieuws over onze activiteiten

Onze activiteiten worden vanaf 1 juni geleidelijk weer opgestart.

Aan alle leden van NKBV 50 Plus,

Deze mail bevat nieuws over de effecten van recente kabinetsmaatregelen rond de COVID-19 epidemie voor de wandel- en klimactiviteiten van onze vereniging én nieuws over bergsportreizen.

Wandel- en klimactiviteiten
Op 6 mei jl. heeft het kabinet een aantal versoepelingen aangekondigd van maatregelen, die samenhangen met de beheersing van deze epidemie.
Een van die versoepelingen is, dat buiten sporten en bewegen voor iedereen vanaf 19 jaar weer is toegestaan. Ook samen!

Daarbij gelden nog steeds een aantal richtlijnen. Het is voor iedereen, en zeker ook voor onze leden, van groot belang daarmee rekening te houden.

De belangrijkste richtlijnen:

 • Laat mensen met (milde) symptomen van het coronavirus thuisblijven;
 • Laat mensen waarbij tijdens de activiteit klachten ontstaan, direct naar huis gaan;
 • Laat mensen met huisgenoten die positief getest zijn of koorts hebben ook thuisblijven totdat iedereen tenminste 24 uur geen klachten heeft gehad;
 • Vermijd drukke plekken;
 • Kom zoveel mogelijk wandelend of fietsend naar de startlocatie of neem de auto. Vermijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer. Als toch van het OV gebruik wordt gemaakt, is een mondkapje verplicht;
 • Mensen boven de 70 jaar en/of die behoren tot de risicogroepen moeten goed bedenken of het verstandig is om met een groep op pad te gaan;
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht en was je handen regelmatig;
 • Schud geen handen;
 • Gebruik je gezonde verstand.

Onze wandelactiviteiten zullen we met ingang van 1 juni a.s. met in acht name van de gestelde richtlijnen zoveel mogelijk hervatten! Dat betekent dat de geplande wandelingen van 24 mei (‘van kasteel Amerongen naar kasteel Duurstede’, organisator G. Uiterwaal) en 28 mei (‘Van Breukelen naar Maarssen’, organisatie Francis de Jong) nog niet doorgaan. De wandelcommissie gaat in overleg met de organisatoren toetsen of het wandelprogramma vanaf 1 juni gezien de richtlijnen haalbaar is. Op onze website vind je het meest actuele wandelprogramma.

Onze geplande klimactiviteiten in het buitenland (Ardennen) kunnen tot nader order niet doorgaan. Dat heeft te maken met beperkingen (klimgebieden, grens) die zijn ingesteld door de Belgische regering. In Nederland zijn er onder voorwaarden beperkte mogelijkheden gecreëerd door enkele klimhallen. De meeste klimhallen, waaronder die in Haarlem/Amsterdam en Enschede zijn echter nog gesloten. We zullen daarom nog enig geduld moeten hebben voordat we de reguliere klimactiviteiten kunnen hervatten.

Bergsportreizen
Een aanzienlijk aantal leden van NKBV 50 Plus neemt deel aan reizen, cursussen of basiskampen van Bergsportreizen. De COVID-19 problematiek maakt dat ook hierbij onzekerheden kunnen bestaan over het al of niet doorgaan daarvan. Duidelijk is dat de activiteiten tot en met 20 mei in ieder geval zijn geannuleerd. Van Bergsportreizen ontvingen wij de volgende informatie over de diverse reizen, basiskampen, cursussen en workshops in de komende maanden:

 • voor zover dat nog niet gebeurd is zullen degenen die geboekt hebben voor activiteiten die voldoende boekingen hebben om door te kunnen gaan, op korte termijn een bevestiging daarvan krijgen;
 • mocht het 4 weken voor de geplande vertrekdatum, vanwege de coronamaatregelen, niet mogelijk zijn om de activiteit uit te kunnen voeren, dan annuleren we de betreffende reizen, cursussen en basiskampen. Voor workshops wordt een termijn gehanteerd van 2 weken voor vertrekdatum.
 • als vanwege de coronamaatregelen de geplande activiteiten niet kunnen doorgaan, ontvangen de deelnemers aan deze activiteiten een voucher. Daarmee kan op een later tijdstip een vervangende cursus, reis, workshop of activiteit worden geboekt. Die boeking moet gebeuren binnen 1 jaar vanaf het moment van uitgifte van de voucher, maar de periode waarin die vervangende activiteit wordt uitgevoerd mag later zijn dan de vervaldatum van de voucher.

Er zijn 2 verschillende vouchers:

 1. SGR Reisvoucher. Reizen en cursussen vallen onder de SGR-garantie
 2. BSR Reisvoucher. Basiskampen en workshops vallen niet onder de SGR-garantie. Deelnemers ontvangen een BSR-Reisvoucher.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van NKBV 50 Plus,
Jan van Aartrijk, voorzitter