Documenten

Afschrift akte van oprichting

Statuten NKBV 50 Plus

Omgaan met persoonsgegevens etc

Waarschuwingstekst (02) bij activiteiten

Functionarissenlijst met wachtwoord (is in revisie)