Voorwaarden en inschrijving bij sportklimmen bij NKBV 50 Plus


Waarschuwing/verhoogd risico bij bergsport

De NKBV 50 Plus spant zich tot het uiterste in om de aangeboden activiteiten op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. Aan het beoefenen van de bergsport blijft echter een verhoogd ongevalsrisico verbonden. Ook bij het deelnemen aan een 50 Plus activiteit dien je je hier bewust van te zijn; ondanks de inzet van gekwalificeerde Nederlandse instructeurs kan dit risico niet volledig uitgesloten worden.
Van jou als deelnemer wordt een grote eigen verantwoordelijkheid en voorzichtigheid alsook verhoogd risicobesef verwacht. Tevens wordt je verantwoordelijk geacht te zijn voor je eigen gedrag en betrokkenheid in dit opzicht.


Noodnummer NKBV

Indien er tijdens de tocht problemen van dusdanige aard zijn dat ze niet opgelost kunnen worden, moet je, bij voorkeur tijdens kantooruren, contact op nemen met het NKBV-bureau 0031 348 409 521, zo nodig buiten kantooruren met het noodnummer: 0031 6 2224 2812


Voorwaarden

 • Het gezellig samenzijn staat bij deze klimdagen voorop. Het NKBV 50 Plus-sportklimweekend duurt van zaterdagmorgen (10.00 uur bij de rotsen) tot zondagmiddag (vertrek vanaf de rotsen).
 • Voor deze activiteiten kiest de organisatie een camping of ander onderkomen. De organisatie reserveert de standplaatsen voor de deelnemers. De campingkosten zijn voor eigen rekening en worden ter plekke voldaan.
 • Tijdens het weekend zorg je zelf voor je maaltijden.
 • Vervoer naar/van België kun je eventueel zelf regelen d.m.v. carpooling. De lijst met deelnemers wordt een week van tevoren aan iedereen gemaild.
 • In België moet elke klimmer een eigen klimjaarkaart hebben. Je kunt alleen een klimjaarkaart aanvragen, als je lid bent van de NKBV. Via Mijn NKBV.nl kun je een klimjaarkaart bestellen. Had je al een klimjaarkaart via incasso lopen bij de NKBV, dan hoef je niets te doen, de kosten voor een klimjaarkaart worden in januari nog geïncasseerd. De kaart ontvang je kort daarna. De kosten van een klimjaarkaart zijn € 20,00.
 • Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. De aanmelding is definitief na betaling van de kosten.
 • Afzeggen van deelname aan een klimweekend is mogelijk tot 14 dagen voor het weekend. Bij latere afmelding is, behalve in duidelijke overmachtsituaties, de bijdrage in de organisatiekosten zonder meer verschuldigd en worden eventuele andere kosten eveneens doorberekend.
 • Deelname aan een klimweekend is mogelijk als je afdoende verzekerd bent tegen bergsportrisico’s. Heb je niet een aanvullende bergsportverzekering afgesloten, overtuig jezelf er dan van dat je voldoende verzekerd bent voor aansprakelijkheid en dekking van reddingskosten. De laatstgenoemde zijn meestal niet gedekt door je zorgverzekering! Via de NKBV kun je een bergsportverzekering afsluiten.
 • Er wordt altijd geklommen met een helm.
 • Je moet zelf zorgen voor voldoende klimmateriaal. Overleg eventueel van te voren met de organisatie.
 • Aanwijzingen van instructeurs dienen altijd opgevolgd te worden.
 • De organisatie bepaalt, in onderling overleg wie er met wie klimt.
 • Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten tijdens de sportklimactiviteiten van NKBV 50 Plus.
 • ID en NKBV lidmaatschapsbewijs moeten tijdens het klimmen altijd bij de hand gehouden worden.
 • Vaak nemen ook enkele personen deel, die niet klimmen. Bijvoorbeeld een partner, die geen zin heeft in sportklimmen. Meestal gaan deze personen wandelen. Er zijn op de camping wandelroutes in de omgeving beschikbaar.


Inschrijving en betaling

Voor de klimweekenden geldt het volgende:
Je kunt je via de agenda op deze website aanmelden voor een weekend. Als de inschrijving voor een activiteit geopend is, staat in de agenda bij de omschrijving een link naar het inschrijvingsformulier.
Je krijgt dan per mail een bevestiging van de organisator van dat weekend met het verzoek om binnen twee weken te betalen. Het geld voor de inschrijving kun je overmaken op rekening NL11ABNA 0 537851879 t.v.n. Klimcommissie 50PLUS.
Na het betalen van de deelnemersbijdrage word je definitief op de deelnemerslijst geplaatst.